Dramatický obor

Výsledky přijímacích zkoušek

Žáci s uvedenými čísly byli přijati. Všichni přijatí musejí nejpozději do 24.6. své přijetí potvrdit převzetím "Rozhodnutí o přijetí", odevzdáním RČ a zaplacením 100,- Kč SRPŠ. To vše v kanceláři školy, každý den v úředních hodinách. 

Úřední hodiny kanceláře:
Pondělí 8:00 – 17:00
Úterý 8:00 – 17:00
Středa 8:00 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 17:00
Pátek 8:00 – 15:00

Ostatní jsou zařazeni mezi čekající a budou osloveni na začátku září, v případě, že se nějaká místa uvolní.

Fotogalerie

Soubory pro Dramatický obor