Dramatický obor

Termín letního soustředění pro rok 2015

Již známe termín letního soustředění v Plasnicích.

Soustředění proběhne ve dnech od 1. - 8. srpna 2015 a opět se zúčastní žáci oborů výtvarného, tanečního a literárně dramatického.