Dramatický obor

Přijímací zkoušky 2019/2020

Přijímací zkoušky do ZUŠ Náchod na školní rok 2019/2020 se budou konat v pondělí 27.5. a v úterý 28.5. 2019 vždy od 13:00 do 17:00 hod. 

Náhradní termín zkoušek bude po individuální domluvě v pondělí 3. 6. 2019 od 13:00 do 17:00 hod.

Požadavky k přijímacím zkouškám:

- Hudební obor (Nově hravou formou pro nejmenší!)

- Výtvarný obor

- Taneční obor

- Literárně dramatický obor

Před absolvováním přijímacích zkoušek je potřeba vyplnit elektronickou přihlášku (je možné i na místě) - viz. níže.

Přihláška ke studiu

Těšíme se na nové žáčky!