Dramatický obor

Hodina přírodopisu

Letní závěrečný koncert se konal 11.6.2013 a provázeli nás jím žáci divadelního oboru vtipnými scénkami ze školních lavic.

Letní koncert hudebního oboru z roku 2013. Zde účinkovali 3 žáci literárně dramatického oboru ze skupiny Mimoni, z nichž jeden představoval učitele a další žáky. Zábavným způsobem ve svých vstupech seznamovali obecenstvo se zvířaty a jejich druhovým zařazením.

Fotogalerie