Akademie 60+

Změna výše administrativního poplatku Akademie 60+

Pro školní rok 2016/2017 se mění výše předepsaného poplatku.

Od nového školního roku 2016/2017 bude administrativní poplatek, který se platí za jeden semestr na každém výukovém programu, navýšen z 200,- Kč na 300,- Kč.

Navýšení jsme provedli na základě poznatků z právě proběhnuvšího prvního pilotního školního roku. Ten ukázal, že jsme výši poplatku poddimenzovali a je nutné jej pro bezproblémový chod akademie navýšit. V horizontu příštích několika let nepředpokládáme další navyšování.

S hlavním donátorem Akademie 60+ a naším zřizovatelem, Městem Náchod, konkrétně s místostarostou Mirkem Brátem, byla celá záležitost prodiskutována a Město Náchod navýšení poplatku podporuje a schvaluje.

V Náchodě dne 24.5.2016

Mgr. Zbyněk Mokrejš – ředitel ZUŠ Náchod