Akademie 60+

Imatrikulace studentů AKADEMIE 60+

Studenti Akademie 60+ zahájili studium slavnostní imatrikulací na Městském úřadu.

Slavnostní Imatrikulací na MěÚ Náchod,  za přítomnosti p. Birke , T. Šuberta a P. Schumy, bylo zahájeno studium seniorů Akademie 60 + .

Akademie 60+ vznikla z iniciativy učitelů ZUŠ Náchod za finanční podpory Města Náchoda. Tuto skutečnost, jako i chuť i ve vyšším věku studovat, ocenil pan starosta ve svém krátkém projevu.

Slavnostním předáním Indexů začali senioři své studium.

Všem seniorům přejeme příjemné studium!!

 

Fotogalerie